Naši znanstveni ciljevi

Okosnica djelovanja Plavog svijeta je znanstveno istraživanje dobrih dupina (Tursiops truncatus) u Jadranskom moru koje se provodi u sklopu Jadranskog projekta dupin. Započeto davne 1987. godine, to je danas najduže kontinuirano istraživanje jedne populacije dobrih dupina u cijelom Sredozemnom moru. Osim na području Cresa i Lošinja, od 2008. Jadranski projekt dupin djeluje i u akvatoriju otoka Visa. Jadranski projekt dupin danas je svjetski priznati primjer dobre prakse što se očituje kroz brojne međunarodne partnere i suradnje sa stručnjacima iz područja biologije i ekologije morskih sisavaca.

Osim morskih sisavaca, područje od interesa Plavog svijeta su i morske kornjače i morski psi. Tako smo u suradnji sa Hrvatskim prirodoslovnim muzejom iz Zagreba radili i na istraživanju populacijske biologije i interakcije sa ribarstvom glavatih želvi te na istraživanju biologije morskih pasa.