Lošinjski rezervat za dupine


Područje Lošinjskog akvatorija je poznato i dobro dokumentirano stanište dobrih dupina. Stoga smo prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 30/94) predložili osnivanje posebnog zoološkog rezervata. Naš je prijedlog predan Gradu Malom Lošinju, Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja te tajništvu Sporazuma o zaštiti kitova Mediterana, Crnog mora i susjednog Atlantskog područja. Tim prijedlogom želimo promovirati održivi razvoj Lošinjskog arhipelaga s posebnim naglaskom na zaštitu rezidentne populacije dupina.

Hrvatska se obvezala poštivati međunarodne sporazume, kao što su Bernska i Bonska konvencija te je time pokazala pravi interes za očuvanjem zajedničkih resursa Jadranskog mora i Sredozemlja kao cjeline.

Prijedlog zaštićenog područja ne samo što ispunjava dio obveza Hrvatske prema tim sporazumima, već i prema nedavno ratificiranom Sporazumu o zaštiti kitova Meditrana, Crnog mora i susjednog Atlantskog područja (ACCOBAMS). Naš prijedlog je podržan i donacijom vlade Kneževine Monaka projektu identifikacije kritičnih staništa za dupine u Lošinjskom arhipelagu.

Cilj prijedloga je očuvanje morskog okoliša Lošinjskog akvatorija bez negativnog utjecaja na lokalnu kulturu i gospodarstvo.