Edukacija

Edukacija je jedna od tri glavne zadaće Plavog svijeta. Edukacijski programi razvijaju se kako bi rezultati znanstvenih istraživanja postali dostupni široj javnosti i pridonijeli boljem shvaćanju života morskih sisavaca i morskog ekosustava općenito, a sve u cilju njegove učinkovite zaštite.

Gdje smo - pogledajte na karti

Počeci edukacijskih aktivnosti o Jadranskom projektu dupin vežu se uz talijanski institut Tethys koji je 1987. godine započeo s ovim projektom te velološinjsku udrugu Zeleno u plavom koja je pod vodstvom gđe. Nene Nosalj-Peršić prve subote u kolovozu 1993. organizirala prvi Dan dupina. Bila je to jednodnevna manifestacija u sklopu koje je u Velom Lošinju organizirano predavanje o istraživanju dobrih dupina u lošinjskom akvatoriju te izložba fotografija dupina s ciljem približavanja znanstvenih istraživanja široj javnosti. Tako je započeta duga i lijepa tradicija obilježavanja Dana dupina u Velom Lošinju koja se nastavlja sve do danas.

Osnivanjem udruge Plavi svijet 1999. godine, edukacijke aktivnosti sve se više intenziviraju te članovi udruge u periodu od 2000. - 2003. redovito obilaze škole, vrtiće, dječja odmarališta i hotele držeći predavanja o Jadranskom projektu dupin i ukazujući time na potrebu njihovog očuvanja u Jadranu te pozivajući na odgovorno ponašanje svakog pojedinca spram morskog okoliša. Također, redovito se svake prve subote u kolovozu održavao Dan dupina sa sve šarolikijim programom ispunjenim predavanjima, radionicama, igrama, projekcijama, izložbama, sportskim natjecanjima i dr.

2. kolovoza 2003. na 11. Dan dupina svečano je otvoren Lošinjski edukacijski centar o moru kao prvi centar takve vrste u hrvatskom dijelu Jadrana. Edukacijske aktivnosti Plavog svijeta od tada se odvijaju u centru koji je otvoren za posjetitelje tijekom čitave godine. Od 2004. godine počeo se razvijati Edukacijski program za školske grupe koji je prepoznat od strane Agencije za odgoj i obrazovanje te je dobio preporuku kao program usklađen s programima hrvatskog školskog sustava.

Iz godine u godinu broj školskih, vrtićkih, studentskih i turističkih grupa, uz individualne posjetitelje, u Lošinjskom edukacijskom centru o moru sve više raste što je najveća potvrda uspješnog rada Edukacijskog programa Plavog svijeta, a posebno nas vesele grupe koje se vraćaju svake godine kako bi ponovo sudjelovale u našim aktivnostima. To nam je ujedno i najbolja motivacija za dalje razvijanje novih aktivnosti.

 

Jelena Basta, prof.
direktorica edukacijskih programa
Plavog svijeta